Dziękujemy za wsparcie

Jak przysłowie mówi: ,,Pieniądze nie spadają z nieba” – dlatego pragniemy serdecznie podziękować Firmom: Omega i Alfa, za przekazanie materiałów biurowych niezbędnych do bieżącej działalności.

Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie rzeczowe.