Zarząd

Uchwałą nr 6/2017  Zarządu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ,,POGOŃ 1945″ Zabrze z dnia 10 czerwca 2017 dokonano kooptacji członka stowarzyszenia na wiceprezesa Zarządu.

Skład Zarządu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej POGOŃ 1945 Zabrze na lata 2015-2019.

  • Janusz Bykowski – Prezes
  • Marek Płatek – Wiceprezes
  • Krzysztof Działo – Skarbnik
  • Arkadiusz Kowalski – Sekretarz
  • Piotr Depta – Członek Zarządu

Uchwałą nr 4/WZ/2015 Walnego Zebrania Członków SPR ,,POGOŃ 1945″ Zabrze z dnia 10 września 2015 wybrano  Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2015-2019.

  • Grzegorz Giebel – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Łukasz Płonka – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Andrzej Kryński – Członek Komisji Rewizyjnej